Najnowsze wpisy


mar 17 2008 list motywacyjny
Przykładowe cv. ZASADY OGÓLNE – łamać nie warto: czytelnie – 10 sekund to za mało, żeby odcyfrowywać „co autor miał na myśli”, a więcej nie dostaniesz. przejrzyście – wyraźny podział tematyczny (np. doświadczenie zawodowe, wykształcenie) i informacje w punktach – łatwiejsze do czytania są hasła i równoważniki niż złożone zdania. sprawdź błędy. zwięźle – 10 sekund wystarczy najwyżej na przejrzenie 2 stron.

Do częstych błędów kandydatów należą : powielanie tych samych danych w CV i liście motywacyjnym Podawanie nieprawdziwych informacji bądź stosowanie sformułowań nie do końca adekwatnie obrazujących faktyczny zakres odpowiedzialności czy udział w realizowanych zadaniach (np. kandydat pisze „stworzyłem system naliczania prowizji", podczas, gdy już w trakcie rozmowy rekrutacyjnej okazuje się, że de facto obsługiwał jedynie system już w firmie istniejący, poprzez wpisywanie danych do gotowej aplikacji komputerowej)

motylek151 : : list, motywacyjny